Krokomierz SW-701 - Mikropolis

Krokomierz SW-701

Krokomierz SW-701

Krokomierz SW-701 z pomiarem ilości zużytych kalorii.

Programuje się dane wejściowe: masa ciała osoby badanej oraz średnia długość kroku. Jako wynik otrzymujemy: ilość wykonanych kroków w badanym okresie, przebyty dystans oraz przybliżoną ilość zużytych kalorii. (Obliczona ilość kroków jest przeliczana na zużyte kalorie). Często cytowany w literaturze naukowej.

Galeria