Cosmed Quark RMR - Mikropolis

COSMED Quark RMR

COSMED Quark RMR

COSMED Quark RMR to stacjonarne laboratorium do badań spoczynkowego wydatku energetycznego klasy naukowej. Poznanie indywidualnej dla każdego pacjenta wartości REE/RMR jest kluczowe dla ustalenia optymalnego bilansu energetycznego. Najnowsza technologia i precyzyjne czujniki modelu Quark RMR pozwalają na dokładny i powtarzalny pomiar.

Dokładna analiza wentylacji z podziałem na objętość gazu wdychanego (FiO2, FiCO2) oraz wydychanego (FeO2, FeCO2) pozwala precyzyjnie określić indywidualną wartość spoczynkowej przemiany materii RMR oraz m.in. zidentyfikować udział substratów metabolicznych - %CHO, %FAT i %PRO. Wspomaga to w znaczący sposób planowanie odżywiania i prowadzenie zindywidualizowanej terapii żywieniowej. W przypadku zastosowań klinicznych, Quark RMR pozwalając na proste badanie również pacjentów krytycznie chorych, przebywających tylko w łóżku lub nawet wentylowanych, jest także doskonałym rozwiązaniem. Indywidualny pomiar REE/RMR pozwala na obliczenie najodpowiedniejszego balansu energetycznego, co może znacząco wspomóc leczenie pacjenta i przez to skrócić czas jego hospitalizacji. Opcjonalne jest również podłączenie monitora SpO2.

Dokładność i powtarzalność wyników systemu Quark RMR została wielokrotnie sprawdzona i potwierdzona w porównaniu do tzw. złotego standardu, zarówno w przypadku pacjentów oddychających samodzielnie jak i wentylowanych mechanicznie (np. Ashcraft C.M. et al. “A Test of Validity of a New Open-Circuit Indirect Calorimeter. “ J Parenter Enteral Nutr. 2014 Mar 10).

Pomiar RMR może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od wybranej konfiguracji i opcji. Podstawową metodą jest użycie maski z turbiną RMR, gdzie gazy oddechowe są pobierane drenem próbkującym i analizowane oddech po oddechu, wraz z pomiarem przepływu powietrza. Kolejną metodą jest zastosowanie przezroczystej szczelnej kopuły pomiarowej Canopy Hood, przez co analizowane jest powietrze już wymieszane. Trafia ono z kopuły do wbudowanej pompy wentylacyjnej i kierowane bezpośrednio na turbinę przepływomierza z drenem próbkującym. Wartością przepływu można łatwo sterować, utrzymując bezpieczne stężenie FeCO2 w kopule. Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe, szczególnie dla otyłych pacjentów, oraz bliższe tzw. złotemu standardowi pomiaru. Dla pacjentów mechanicznie wentylowanych przeznaczony jest opcjonalny moduł Quark RMR ICU. Jego instrumenty pomiarowe podłączane są bezpośrednio do kanałów wentylujących pacjenta, co umożliwia całkowicie bezinwazyjny pomiar RMR (oraz szeregu innych parametrów). Akcesoria do pomiarów w trybie ICU są sterylne i jednorazowe dla bezpieczeństwa badanego. Pomiar możliwy jest także w dwóch trybach – albo podłączenie równoległe do obwodu wentylacyjnego pacjenta z jednorazowym przepływomierzem i bezpośredni pomiar w fazach wdechu i wydechu, albo przez podłączenie do wylotu aparatu wentylacyjnego i pomiar gazów wydychanych – z pomocą oprogramowania odbywa się rozróżnienie algorytmu wdechu i wydechu na podstawie przepływu i wydychanego O2. System ICU jest kompatybilny z większością aparatów wentylacyjnych na rynku.

Bogate oprogramowanie OMNIA umożliwia zarządzanie kartotekami pacjentów, przeprowadzanie testów i podgląd przebiegu i wyników na żywo, opracowywanie, modyfikowanie i analizę danych oraz eksport do popularnych formatów (PDF, .XML).

System Quark RMR można opcjonalnie zmodyfikować do funkcjonalności systemu do badań wysiłkowych. Będzie on wtedy rozszerzony o wszystkie funkcje Quarka CPET.

Szczegółowa specyfikacja techniczna systemu COSMED Quark RMR

System CPET:COSMED Quark RMR
Pomiar przepływu powietrzaDwukierunkowa turbina cyfrowa
Turbina RMR Ø18 mm
Zakres wentylacji0 – 50 l/min
Zakres przepływu0 – 8 l/s
Dokładność±2% lub 20ml/s dla przepływu, ±2% lub 100ml/min dla wentylacji
Opór własny<0.7 cmH2Ol/s @ 14l/s
Analiza tlenu
Typ czujnikaParamagnetyczny
Zakres pomiaru0 – 25% (0 – 60% dla ICU)
Dokładność±0,02% dla pomiaru O2
Czas odpowiedzi t90120 ms
Analiza dwutlenku węgla
Typ czujnikaNDIR – absorbcja podczerwieni
Zakres pomiaru0 – 10%
Dokładność±0,02% dla pomiaru CO2
Czas odpowiedzi100 ms
Dane ogólne:
Wymiary i masa450mm L x 300mm W x 170mm H, 8 kg
Komunikacja/Interfejs PCUSB A-B, RS-232, HR-TTL, Flowmeter Port, SpO2 Port
OprogramowanieW standardzie, COSMED Omnia 1.3
Zakres temperatury użytkowania0 – 50oC
Zakres ciśnienia użytkowania530 – 1066 hPa
Wilgotność względna0 – 100%
Zasilanie100 – 240V ±10% - 50/60Hz
ZabezpieczeniaBateria awaryjna 12V z sygnałem zaniku napięcia

System posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z systemami Windows OS 64-bitowymi.

Galeria