Analizatory składu ciała Bodystat 1500 I 1500MDD - Mikropolis

BODYSTAT 1500, 1500MDD i QUADSCAN 4000

BODYSTAT 1500

Bodystat 1500 to analizator składu ciała bazujący na pomiarze przy użyciu elektrod. Produkowany w Wielkiej Brytanii aparat umożliwia odczyt wyników bezpośrednio z wyświetlacza, bez potrzeby podłączania do komputera – może działać całkowicie niezależnie. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną, umożliwiającą zapisanie 100 ostatnich pomiarów. W razie potrzeby, istnieje możliwość przesłania danych do komputera przez Bluetooth® i profesjonalne ich opracowanie dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu BIAS Body Manager.

BODYSTAT 1500MDD

Model 1500MDD oferuje rozszerzony zakres badań, jak również w standardzie posiada oprogramowanie analityczne BIAS Body Manager PRO. Pozwala na szczegółową analizę nawodnienia pacjenta (rozdział na wodę wewnątrz- i zewnątrzkomórkową) oraz wykorzystanie szeregu istotnych dla naukowej analizy parametrów jak pomiar rezystancji, reaktancji, kąta fazowego lub wartości impedancji przy wielu częstotliwościach.

QUADSCAN 4000

Quadscan 4000 to zaawansowany analizator składu ciała dokonujący pomiaru przy czterech częstotliwościach. W analizatorze zastosowano pomiar wieloczęstotliwościowy (5, 50, 100 i 200 kHz). Przy niskiej częstotliwości (5kHz) prąd nie jest w stanie przeniknąć przez błonę komórkową i będzie płynął przez przestrzeń pozakomórkową. Przy wyższych częstotliwościach (100 i 200kHz) prąd będzie płynął przez wodę wewnątrzkomórkową (ICW) jak i wodę zewnątrzkomórkową (ECW). Przy pomiarze częstotliwościami 5 kHz i 200 kHz możliwe jest oszacowanie TBW – masę całkowitą wody, jak również ECW i ICW, które można powiązać z masą zewnątrzkomórkową i masą komórkową organizmu. Bodystat QUADSCAN przy częstotliwości 50 kHz pozwala na oszacowanie zwartości tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej oraz masy suchej.

Porównanie BODYSTAT 1500, BODYSTAT 1500 MDD i QUADSCAN 4000

Analizator Bodystat: 1500 1500 MDD QUADSCAN 4000
TBW – woda całkowita (% i litry)    
ECW – woda zewnątrzkomórkowa (% i litry)      
ICW – woda wewnątrzkomórkowa (% i litry)      
Stosunek ECW/TBW – Indeks odżywienia organizmu      
3rd Space Water      
FM – masa tłuszczowa (% i kg)      
FFM – masa beztłuszczowa (% i kg)      
DLM – Dry Lean Mass – masa sucha (kg)      
BMI – Body Mass Index, wraz z normami      
BMR – podstawowa przemiana materii (kcal)      
BCM – masa komórkowa (w % i kg)      
Szacowane dzienne zapotrzebowanie energetyczne (kcal)      
WHR – stosunek obwodu talii do bioder      
EAR – szacunkowe zapotrzebowanie energetyczne      
BFMI – indeks masy tłuszczowej      
FFMI – indeks masy beztłuszczowej      
Wellness Marker      
Wartości impedancji przy 5 kHz (Ω)      
Wartości impedancji przy 50 kHz (Ω)      
Wartości impedancji przy 100 kHz (Ω)      
Wartości impedancji przy 200 kHz (Ω)      
Rezystancja przy 50 kHz (Ω)      
Reaktancja przy 50 kHz (Ω)      
PA – Kąt fazowy przy 50 kHz      
Oprogramowanie komputerowe do szczegółowej analizy wyników i generowania raportów Opcjonalnie    

Opcjonalne dla modelu 1500 oprogramowanie BIAS Body Manager pozwala na odczytanie i zapisanie wyników na komputerze, opracowanie ich i generowanie raportów. Do wyboru jest wiele typów raportów – pełny, skrócony, porównawczy w przypadku kilku badań na przestrzeni czasu... Na tym nie kończą się możliwości – zakładając kartotekę każdego pacjenta, można śledzić jego postępy i wyznaczać kolejne cele, jak również zalecać określoną dzienną aktywność fizyczną, aby mieć pełną kontrolę nad przebiegiem terapii pacjenta. Uzupełniając kartotekę o zewnętrzne wyniki badań, takie jak morfologiczne, spirometryczne lub wysiłkowe, uzyskujemy pełen obraz zdrowia pacjenta, który możemy z łatwością obserwować i kontrolować.

Oprogramowanie BIAS Body Manager PRO, standardowe dla Bodystat 1500 MDD i Quadscan 4000, rozszerzone jest o szczegółową analizę stanu nawodnienia pacjenta, uzyskiwanie wyników pomiarów parametrów elektrycznych, oraz przydatne wskaźniki dotyczące ogólnej kondycji organizmu – kąt fazowy oraz autorski Wellness MarkerTM.

Raporty można oczywiście drukować i zapisywać w wielu formatach, m.in. PDF, Excel (.xml), HTML i inne.

Szczegółowe parametry techniczne urządzenia

Analizator Bodystat:

1500 1500 MDD QUADSCAN 4000
Technologia pomiaru: pomiar bioimpedancji (BIA), wykorzystanie elektrod
Zakres pomiaru impedancji: 20 – 1300 Ω
Dokładność:
Impedancja: +/- 2 – 3 Ω
Reaktancja przy 50 kHz:   +/- 1 Ω +/- 1 Ω
Rezystancja przy 50 kHz:   +/- 2 Ω +/- 2 Ω
Kąt fazowy przy 50 kHz:   +/- 0,2o +/- 0,2o
Częstotliwość pomiarowa: 50 kHz 5 i 50 kHz 5, 50, 100, 200 kHz
Prąd pomiarowy: 200 µA RMS
Diagnostyka: Dołączony tester do okresowego sprawdzania aparatu
Dane ogólne:
Komunikacja z PC: Moduł bezprzewodowy Bluetooth®
Źródło zasilania: 6 x bateria alkaliczna 1,5V AA (rekomendowany Duracell MN1500
Temperatura pracy: 5 – 40o C
Temp. przechowywania: 0 – 60o C
Wilgotność względna: Poniżej 70% (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne: 860 – 1060 hPa
Wymiary: 185mm L x 115mm W x 38mm H 240mm L x 155mm W x 30mm H 240mm L x 155mm W x 30mm H
Waga: 441 g 579 g

579 g

  Analizator posiada certyfikat CE0051 oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.

Galeria