Bod Pod i Pea Pod - Mikropolis

BOD POD i PEA POD

BOD POD Gold Standard

BOD POD jest jedynym na świecie urządzeniem wykorzystującym pletyzmografię wypieranego powietrza w celu oszacowania składu ciała, w oparciu o zasady densytometrii całego ciała. Metoda ta jest całkowicie nieinwazyjna dla osoby badanej, przez co może być stosowana zarówno wśród osób dorosłych, starszych jak i dzieci. W porównaniu do metody ważenia hydrostatycznego lub densytometrii kostnej DXA, BOD POD zapewnia równie dokładny pomiar masy tłuszczowej i beztłuszczowej przy jednocześnie minimalnej uciążliwości badania dla pacjenta – przeprowadzenie całego pomiaru trwa zazwyczaj około 5 – 7 minut, wraz z kalibracją urządzenia.

Urządzenie dostarczane jest jako pełny system pozwalający na rozpoczęcie pracy zaraz po instalacji, a samo przeprowadzenie pomiaru gęstości i składu ciała polega na wykonaniu kilku prostych czynności:

• Wprowadzenie podstawowych informacji o osobie badanej do systemu

• Pomiar masy pacjenta za pomocą precyzyjnej wagi BOD POD

• Kalibracja komory pomiarowej

• Przeprowadzenie właściwego pomiaru – osoba badana znajduje się w komorze pomiarowej w pozycji siedzącej, w odpowiednim stroju (czepek oraz przylegający strój kąpielowy lub podobny, minimalnie wpływający na całkowitą objętość)

Dodatkowo, aby zwiększyć dokładność wyniku końcowego można przeprowadzić pomiar rzeczywistej objętości gazu w klatce piersiowej (TGV), zamiast korzystać z matematycznej formuły. Pozwala to w rzetelny sposób przeprowadzić pomiar w specyficznych grupach pacjentów (wyczynowi sportowcy, osoby ze schorzeniami płuc, osoby palące).

Do badań dzieci od 2 do 6 roku życia lub o masie poniżej 12kg dostępna jest tzw. opcja pediatryczna, czyli dołączany fotelik pozwalający na bezpieczne przebywanie dziecka w komorze pomiarowej systemu BOD POD.

Oprogramowania komputerowe pozwala na gromadzenie danych pacjentów w bazie danych, generowanie raportów bieżących oraz raportów porównujących zmiany składu ciała w danym okresie czasu. Możliwe jest także eksportowanie uzyskanych wyników do Excela.

PEA POD

PEA POD jest urządzeniem działającym na tej samej zasadzie co BOD POD, jednak przeznaczony jest ściśle do badania noworodków, w tym również wcześniaków, w zakresie masy od 1 do 8 kg. Dzięki znajomości składu ciała dziecka (masa tłuszczowa i beztłuszczowa) można ściśle kontrolować jego stan odżywienia, co pozwala uniknąć powikłań związanych z nieprawidłowym żywieniem podczas terapii czy okresu przebywania w inkubatorze, oraz skrócić czas rekonwalescencji.

Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta, każdy kolejny etap badania jest opisany czytelnymi instrukcjami na ekranie komputera. Sam pomiar trwa ok. 7 minut, urządzenie natomiast w znacznym stopniu jest odporne na zachowanie dziecka podczas pomiaru (płacz, poruszanie się), a szereg zabezpieczeń zapewnia bezpieczeństwo badania.

ZASADA DZIAŁANIA

Systemy BOD POD oraz PEA POD opierają się na zasadzie pletyzmografii wypieranego powietrza. Jest to metoda bardzo podobna do tzw. ważenia hydrostatycznego, gdzie zanurzając osobę badaną w wodzie mierzy się objętość wypartej cieczy, a znając dokładną masę badanego oblicza się gęstość ciała. Tutaj jednak wypieraną cieczą jest powietrze, dlatego badanie jest dużo wygodniejsze i mniej stresujące. Każdy krok przeprowadzania pomiaru jest dokładnie opisany na ekranie komputera. Do systemu komputerowego wprowadzane są dane osoby badanej, takie jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne itp. Następnie odbywa się pomiar masy na bardzo precyzyjnej (rozdzielczość 1g) wadze elektronicznej. Kolejnym etapem jest pomiar objętości ciała. W tym momencie wykonuje się kalibrację urządzenia, a następnie do kapsuły pomiarowej wchodzi badany. Po zamknięciu drzwi następuje uszczelnienie komory i pomiar objętości wypartego powietrza równej objętości ciała pacjenta. Jako końcowy etap, na podstawie uzyskanych wyników i wprowadzonych danych oprogramowanie podaje Masę Całkowitą, Masę Tłuszczową i Masę Beztłuszczową (na podstawie wybranych równań lub wprowadzonych przez użytkownika na podstawie jego własnego doświadczenia), a także szacowane wartości RMR i TEE, jak również zmierzoną lub szacowaną wartość TGV.

Szczegółowe parametry techniczne urządzenia

System Cosmed BOD POD Gold Standard
Technologia pomiaru: Densytometria – pletyzmografia wypartego powietrza
Dokładność pomiaru Przeciętnie różnica w masie tłuszczowej jest mniejsza niż 1% w stosunku do referencyjnych metod
Pomiar masy:
Wymiary (waga pomiarowa): 34x32x6.4 cm, 11.3 kg
Zakres pomiaru: 0 – 250 kg
Dokładność: ±10g
Kalibracja: Certyfikowane odważniki 2x 10kg
Pomiar objętości:
Wymiary urządzenia: HxWxL: 165x84x132 cm, 141 kg
Komora pomiarowa: 450l
Dokładność: ±100ml
Kalibracja: Certyfikowany cylinder 50l
Warunki otoczenia do pracy:
Temperatura: 21-27oC (5-38oC do przechowywania)
Wilgotność względna: 20-70% (bez kondensacji)
Ciśnienie: 750-1060hPa (562-795mmHg)
Oprogramowanie: BOD POD Suite
Język Angielski
Wymagania Komputer w zestawie (min. Win7 32 bit, 2GB RAM)
 
System Cosmed PEA POD
Technologia pomiaru: Densytometria – pletyzmografia wypartego powietrza
Dokładność pomiaru Przeciętnie różnica w masie tłuszczowej jest mniejsza niż 0,6% w stosunku do referencyjnych metod (np. deuterium dilution)
Pomiar masy:
Waga pomiarowa: Wbudowana
Zakres pomiaru: 0-10kg
Dokładność: ±2g
Kalibracja: Certyfikowany odważnik 2kg
Pomiar objętości:
Wymiary urządzenia: HxWxL: 156x80x122 cm, 141 kg
Komora pomiarowa: 36l
Dokładność: ±6ml
Kalibracja: Automatyczna, wewnętrzny wzorzec kalibracyjny
Warunki otoczenia do pracy:
Temperatura: 21-27oC (5-38oC do przechowywania)
Wilgotność względna: 20-70% (bez kondensacji)
Ciśnienie: 750-1060hPa (562-795mmHg)
Oprogramowanie: BOD POD Suite
Język Angielski
Wymagania Komputer w zestawie (min. Win7 32 bit, 2GB RAM)

Oba systemy posiadają certyfikaty CE oraz spełniają wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.

Galeria