Sprzęt antropometryczny:

Biuro w Poznaniu:

MIKROPOLIS
ul. Królowej Jadwigi 50c/1
61-872 Poznań
tel./fax 61 223 48 58
tel.kom. 603 87 84 50
e-mail: biuro@mikropolis.net.pl


Fałdomierz zegarowy GPM

  • zakres pomiaru: 0 - 45mm,
  • dokładność pomiaru 0,1 - 0,2mm

Pomiary fałdu skórnego wykonuje się przez uchwycenie skóry i leżących pod nią tkanek między dwa ramiona fałdomierza. Aby poprawić precyzję i powtarzalność pomiarów, należy dokonać trzech pomiarów z każdego miejsca, a następnie obliczyć średni wynik.

Miejsca pomiaru fałdu skórnego dla mężczyzn:
  • Klatka piersiowa: Przekątny fałd mierzony w połowie odległości między przednią linią pachową a brodawką sutkową
  • Brzuch: Pionowy fałd mierzony w odległości 1,5 cm w prawo od pępka
  • Udo: Pionowy fałd skóry wzdłuż linii środkowej przedniej powierzchni uda w połowie jego odległości tzn pomiędzy rzepką a punktem przecięcia linii środkowej uda z linią pachwinową przebiegającą wzdłuż pachwiny
Miejsca pomiaru fałdu skórnego dla kobiet:
  • Ramię: Pionowy fałd mierzony na tylnej powierzchni prawego ramienia w połowie odległości między barkiem a łokciem.
  • Biodro: Naturalny fałd mierzony tuż nad grzebieniem biodrowym w linii pachowej środkowej.
  • Udo: Pionowy fałd skóry wzdłuż linii środkowej przedniej powierzchni uda w połowie jego odległości tzn. pomiędzy rzepką a punktem przecięcia linii środkowej uda z linią pachwinową przebiegającą wzdłuż pachwiny

Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.Fałdomierz metalowy SAEHAN

Fałdomierz metalowy SAEHAN przeznaczony jest do badania fałdów skórnych, zgodnie z przyjętą metodyką, pozwalając na rzetelny pomiar wielkości tkanki tłuszczowej w organizmie, z powodzeniem stosowany nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w gabinetach odnowy biologicznej, siłowniach, klubach fitness.

Pomiaru dokonuje się bezpośrednio na skórze, w miejscach ściśle określonych. Należy uchwycić skórę w wyznaczonym miejscu, a druga ręką dokonać pomiaru fałdu za pomocą fałdomierza. Zaleca się dokonać trzykrotnego pomiaru w tym samym miejscu w celu uśrednienia wyniku.

Zawarte w instrukcji obsługi tabele pomagają w określaniu procentowej zawartości tkanki tłuszczowej u poszczególnych grup wiekowych i płci. Fałdomierz metalowy pozwala na wykonanie pomiaru w zakresie od 0 do 60 mm z dokładnością 0,5 - 1,0 mm.

Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.